Emma Karlström

Utbildning


2015

Akademisk Examen, Skolan


2014

Akademisk Examen, Skolan


2010 - 2013

Akademisk Examen, Skolan


Utställningar och evenemang


2013

Galleriutställningstitel - Plats


2012

Galleriutställningstitel - Plats


2009

Evenemangtitel - Plats


Om mig


Mitt namn är Emma Karlström och föddes år 1996 i Dalarna. År 2019 tog jag min filosofie kandidatexamen inom programmet människa, kultur och religion. Att bredda perspektivet om omvärlden och vårt samhälle utifrån ett kulturellt perspektiv som ständigt är i förändring, har varit väldigt berikande för mig och mitt konstnärsskap.  


Att arbeta med måleri och lera är för mig väldigt befriande. Även om det många gånger kräver rejält med precision, koncentration och tålamod finner jag något väldigt meditativt och lugnande över den process man tvingas genomgå när man skapar något.


År 2003 var jag sju år och gjorde min första skål i stengodslera, jag visste inte då vilken betydelse detta material skulle ha för mig och den påverkan det fick i mitt konstnärskap.


För mig är konst en viktig del av våra liv då den alltid finns tillgänglig. Om det så är på ett muséum, ett hem, i en offentlig sektor eller på nätet. Den finns där för att inspirera, berika och påverka. Konsten finns i en oändlighet av former och det finns något för alla.